Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

Det kan bero på en mängd olika saker. Drogbegär kan utlösas av t.ex. stress, ångest, sorg eller en situation som man kopplar ihop med sitt tidigare drogtagande. Kanske har personen inte tillräckligt med trygghet i livet såsom arbete, bostad, vänner och familj som stöttar. Sådant som ger livet "mening". Många klarar inte att bli drogfria på första försöket utan behöver återvända flera gånger till behandlingshem.

Läs hela inlägget »

Detta är en bra fråga. Hur meningsfylld är missbruksvård? Egentligen är det inte svårt att sluta med droger, det svåra är att inte börja igen. För att förenkla ett komplext problem. Visst kan det vara rent av nödvändigt att få hjälp att sluta men på sikt handlar det om att hålla sig drogfri när det ”vanliga” livet ska rulla på, med studier, arbete, fritid, fest och allt annat. Är man bara det minsta osäker ska man definitivt söka hjälp i någon slags självhjälpsgrupp. Det finns många olika så att alla ska hitta något som passar. I början kanske man ska gå på möten varje dag för att gradvis gå mer sällan. Avgörande här är att man inser att man själv har ansvaret för denna process och inte att man inbillar sig att det går att skylla på andra när det går åt pipan.

Läs hela inlägget »

En möjlighet är att vända sig till ansvariga politiker i kommunen som sitter i den nämnd som ansvarar för socialtjänsten. Det går att få fram uppgifter på kommunernas hemsidor. Man kan lägga fram sin sak i skrift eller ord direkt till de som har det politiska ansvaret. I bästa fall kan det bli resultat av det.
 
Sen kan man också vända sig till FMN och AMD för att få hjälp av andra anhöriga som själva varit i liknande situationer.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: