Skolorna

Narkotikafri Skola stöttar skolor över hela landet med frågor rörande policy, handlingsplan och förebyggande arbete i skolan. Till oss kommer det hela tiden in frågor från engagerade skolsköterskor, kuratorer, lärare och rektorer kring skolans drogförebyggande arbete och insatser.

Det är ofta enkla och praktiska frågor som det ofta går att hitta lika enkla 
lösningar på. Lösningar som kan göra skolans arbete så mycket enklare ocheffektivare. Dessa frågor vittnar samtidigt om den osäkerhet som ofta finns på skolorna om vad man kan, får och bör göra i sitt drogförebyggande 
arbete. I kontakten med skolorna är framförallt fyra frågeställningar 
återkommande:

  • Drogtester
  • Konsekvenser
  • Samverkan med Socialtjänsten
  • Narkotikahundar.

De frågor skolan och lokalsamhället står inför konkreta och praktiska. Det är detaljer och rutiner som behöver lösas och fungera, internt i skolan men också i samverkan med i första hand socialtjänsten. Alla dessa frågor är också ett uttryck för att skolan saknar konkret och praktisk vägledning i vad man får, kan och bör göra. 

Kartan visar de områden där Narkotikafri Skola har varit mest aktiv. 

Exempel från verkligheten:

Här har vi sammanställt tre mejlkonversationer mellan Narkotikafri Skola och kontaktpersoner på olika skolor för att mer konkret illustrera hur skolans vardag ser ut och de frågor som man brottas med.