Föreläsare

Narkotikafri Skola erbjuder skolledning, lärare och personal inom skolhälsan föreläsningar om cannabis och prevention. Målgruppen för föreläsningarna är vuxna som har kontakt med ungdomar. Om du är intresserad av att veta mer eller boka en föreläsning, klicka på länken "boka föreläsning" nedan och skriv vilken typ av föreläsning ni önskar i bokningsformuläret.

Staffan hübinette

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Staffan har varit aktiv i frågor gällande drogförebyggande arbete i skolan i över tio år. Han är också författare till bland annat bokserien Narkotikafri Skola

Staffan erbjuder utbildning och föreläsningar för skolledare, skolhälsovård, elevvårdspersonal och lärare under rubriker som: Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete och Policy, handlingsplan och drogtestning.


 

Pelle Olsson

Pelle Olsson är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska. Pelle har skrivit ett flertal repotageböcker om narkotikasituationen i olika delar av världen. 2015 utkom hans senaste bok Big Marijuana och han har i samarbete med RNS producerat faktahäftet 8 myter om cannabis som behandlar det viktigaste argumenten FÖR legalisering samt de argumenten som finns MOT legalisering. Häftet avser vara en hjälp för skolpersonal att få bättre kunskap kring hur cannabisdebatten förs.

Pelle föreläser främst om Cannabis, Legaliseringsrörelsen och Den växande cannabisindustrin i USA