Seminarier

Vägar till en Narkotikafri Skola

Vi har inga inplanerade seminarietillfällen just nu.

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? Under en heldagskurs rätar vi ut frågetecknen och hjälper skolan att gå från osäkert till säkert läge. 

Gästföreläsare bjuds ibland in till de olika seminarietillfällena och ger en extra spetskompetens inom specifika områden rörande ungdomar, droger och förebyggande arbete i skolan. Vilken tillfälle ni än väljer så blir det en intressant och lärorik dag för dig och dina kollegor.

Seminariet vänder sig främst till gymnasieskolans rektorer och elevhälsa.
Vi kan lova en intressant och lärorik dag för dig och dina kollegor!

Deltagaravgift: 500:-/person (som ideell organisation är vi momsbefriade). I priset ingår lunch och fika.

Anmälan är bindande men får överlåtas. Uteblir du utan att meddela oss, senast två veckor före respektive tillfälle, debiteras du.

Anmälan


PROGRAM - preliminärt

10.00 - 10.45: Vägar till en narkotikafri skola

- Staffan Hübinette
I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar?  Vi tittar på hur cannabisbruk påverkar elevers betygsresultat, skolk och avhopp. Samt vilken effekt det har på skolmiljön och risker för skador och olyckor i framförallt praktiska utbildningar. 

10.45 - 11.00: Fika

11.00 - 12.00: Vägar till en narkotikafri skola, forts.
- Staffan Hübinette
Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Verktyget är policy, handlingsplaner, åtgärder och rutiner. Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt?  Hur kan skolan använda drogtester och narkotikahundar? Vi går igenom vilka förebyggande insatser som är effektiva, hur disciplinära åtgärder kan användas i samband med narkotika och hur skolan kan täta glappet i samverkan med socialtjänsten.

LUNCH

13.00 - 14.00: Vägar till en narkotikafri skola, forts.

14.00 - 14.15: Fika

14.15 - 15.00: Drogtestning - Vad är det som gäller?

Andra Konferenser där vi föreläser:

inget inplanerat just nu

xx

Narkotikafri Skolas Staffan Hübinette  föreläser om hur cannabis påverkar elevers studieresultat, skolans arbetsmiljö och risker för skador och olyckor. Samt vägar till en narkotikafri skola - vad kan, får och bör skolan göra? Att arbeta med policy, handlingsplaner och rutiner som verktyg.

För: lärare, rektorer och elevhälsa


Anmälan görs till till xx.