Seminarier - HT17

Vägar till en Narkotikafri Skola

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet.

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? Under en heldagskurs rätar vi ut frågetecknen och hjälper skolan att gå från osäkert till säkert läge. 

Gästföreläsare bjuds in till de olika seminarietillfällena och ger en extra spetskompetens inom specifika områden rörande ungdomar, droger och förebyggande arbete i skolan. Vilken tillfälle ni än väljer så blir det en intressant och lärorik dag för dig och dina kollegor.
 

Deltagaravgift: 500:-/person
Vi bjuder på lunch och fika

Anmälan är bindande men får överlåtas. Uteblir du utan att meddela oss, senast två veckor före respektive tillfälle, debiteras du.

Anmälan


PROGRAM

09.30 - 10.15: Vägar till en narkotikafri skola

- Staffan Hübinette
I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar?  Vi tittar på hur cannabisbruk påverkar elevers betygsresultat, skolk och avhopp. Samt vilken effekt det har på skolmiljön och risker för skador och olyckor i framförallt praktiska utbildningar. 

10.30 - 12.00: Vägar till en narkotikafri skola, forts.
- Staffan Hübinette
Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Verktyget är policy, handlingsplaner, åtgärder och rutiner. Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt?  Hur kan skolan använda drogtester och narkotikahundar? Vi går igenom vilka förebyggande insatser som är effektiva, hur disciplinära åtgärder kan användas i samband med narkotika och hur skolan kan täta glappet i samverkan med socialtjänsten.

LUNCH

13.00 - 14.00: 

I Karlstad: Att upptäcka missbruk
- Namn på föreläsare kommer inom kort. 
En föreläsning om polisiär narkotikabekämpning. Vilka droger är aktuella ute på gatan just nu och hur kan man upptäcka dem? Hur kan myndigheter, polis, socialtjänst, kriminalvård och skola arbeta tillsammans för att minska brottslighet och öka tryggheten i samhället?

Malmö: Klippan - en föregångare som byggt bort många problem
- Bert-Inge Karlsson, drogsamordnare, Klippan
- Helena Wiberg, skolsköterska

Bert-Inge har varit tongivande i arbetet med policy och handlingsplan i Klippans gymnasieskolor. Tillsammans med skolsköterskan Helena presenterar de sina arbetsmetoder och rutiner. 

Stockholm: Samverkan mellan skola och socialtjänst
- Namn på föreläsare kommer inom kort. 

Sundsvall: Fakta och myter om cannabis
Pelle Olsson, för­fattare, journalist och sjuksköterska
Pelle presentaterar flera viktiga aspekter kring den vanligaste illegala drogen, cannabis. Han redovisar även den senaste forskningen kring hur drogen påverkar våra hjärnor och kroppar.

14.15 - 15.00: Drogtestning - Vad är det som gäller?

Andra Konferenser där vi föreläser:

Ronneby - 30 okt

Byggindustrins Yrkesnämnd Blekinge bjuder in till konferens

Narkotikafri Skolas Staffan Hübinette föreläser om hur cannabis påverkar elevers studieresultat, skolans arbetsmiljö och risker för skador och olyckor. Samt vägar till en narkotikafri skola - vad kan, får och bör skolan göra? Att arbeta med policy, handlingsplaner och rutiner som verktyg.

För: lärare, rektorer och SYV i byggprogrammets lärarlag på gymnasieskolorna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Anmälan görs till till BYN. 

Uddevalla - 31 okt

Byggindustrins Yrkesnämnd Uddevalla bjuder in till konferens:

Narkotikafri Skolas Staffan Hübinette  föreläser om hur cannabis påverkar elevers studieresultat, skolans arbetsmiljö och risker för skador och olyckor. Samt vägar till en narkotikafri skola - vad kan, får och bör skolan göra? Att arbeta med policy, handlingsplaner och rutiner som verktyg.

För: lärare, rektorer och SYV i byggprogrammets lärarlag på gymnasieskolorna i


Anmälan görs till till BYN.