De flesta ungdomar vill inte testa narkotika. En del gör det ändå på grund av grupptryck. 
 
Vad är 
#drogkurage för dig?

Narkotikafri Skola

- För att både elever och lärare har rätt till trygg arbetsmiljö -

Det borde vara en självklarhet att skolans miljö ska vara fri från narkotika. Dels för att skydda ungdomar från att hamna i missbruk men också för att elever och personal ska kunna känna sig trygga i skolan som arbetsplats. Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse. Narkotikafri Skola stöttar och hjälper skolorna i det här arbetet. Tillsammans med skolan tar vi fram handlingsplaner och rutiner som ger eleven bättre livschanser, bidrar till ett bra klimat i skolan, ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.

Följ oss i sociala medier