Narkotikafri Skola

- För att både elever och lärare har rätt till trygg arbetsmiljö -

Det borde vara en självklarhet att skolans miljö ska vara fri från narkotika. Dels för att skydda ungdomar från att hamna i missbruk
men också för att elever och personal ska kunna känna sig trygga i skolan som arbetsplats. Ett bra förebyggande arbete och fungerande
rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för 
elevers droganvändning är av stor betydelse. Narkotikafri Skola stöttar
och hjälper skolorna i det här arbetet. 
Tillsammans med skolan tar vi fram handlingsplaner och rutiner som ger eleven bättre livschanser,
bidrar till 
ett bra klimat i skolan, ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.

Stort tack till våra företagsvänner:

loading...

Följ oss i sociala medier