Anhörigas roll spelar roll

Anhörigas roll spelar rollDet finns en ökad evidens för att familjen spelar en nyckelroll både för att förhindra att narkotikabruk uppstår och i andra fall minska risken för att en människa hamnar i missbruk.

I en amerikansk studie så framkom det att de barn som får information från sina föräldrar om riskerna med droger är sannolikheten 45 procent mindre att de kommer testa droger. Då forskningen har visat hur stor roll kommunikationen mellan barnet och föräldrarna har när det gäller att eliminera droganvändandet har många familjebaserade interventionsprogram utformats, de flesta med grunden att en öppen kommunikation om droger och dess risker gynnar barnets hälsa och eliminerar droganvändandet. Även en nolltolerans till droger från föräldrarnas sida har visats sig vara effektivt. 

Sådana program som riktar sig mot risk- och skyddsfaktorer inom familjen har visats sig vara effektiva för att reducera ungdomsproblem, ändå har detta inte används i någon större utsträckning. Dock är det inte så enkelt så att föräldrarna alltid kan ges skulden om barnen börjar använda narkotika, sambandet är mer komplicerat än så och ett flertal faktorer spelar in. Föräldrarna har ett stort inflytande under hela barnens uppväxt medan inflytande från skolan och kamrater spelar en viktigare roll ju äldre barnet blir. Familjen är den primära påverkansfaktorn för barnet i tidig ålder medan skolan får allt större betydelse när barnet blir äldre och kamrater blir speciellt viktiga under tonåren. Forskningen visar dock på att föräldrarna är en viktig risk- och skyddsfaktor under hela uppväxten och därmed spelar de en stor roll även när barnet är i tonåren, dock blir betydelsen av andra faktorer viktigare under puberteten, speciellt för de barn som har svaga band till sin familj.

Det finns belägg för att de barn som provar narkotika och andra droger innan de fyllt 15 är en speciell riskgrupp för att utveckla ett framtida skadligt bruk. Därför är de tidiga tonåren en kritisk period för preventiva insatser där generellt föräldern är den primära påverkansfaktorn. Det går också att dra slutsatsen att preventiva insatser måste initieras långt innan allvarliga problem hos barnen etableras. Om man väntar för länge med att ge insatser till barn som har visat riskbeteende är det svårare att hindra fortsatt utveckling av problemet på grund av att attityder och beteende är mer etablerade ju äldre ett barn är och blir därmed också svårare att påverka.

För mer information har FHI gjort en kunskapsöversikt om narkotika i Sverige, där finns även ett kapitel om föräldrarnas betydelse för bruk och skadligt bruk av narkotika.

Föräldraföreningen mot Narkotika och Anhöriga mot Droger har även information på deras hemsidor.

Här kan ni hitta en lättläst Guide för föräldrar och anhöriga (på engelska)

Linda Nilsson,
projektsamordnare Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle - RNS
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln