Fråga & svar: Narkotikahändelse på transportprogrammet

Fråga: Jag skulle behöva prata med dig utifrån en narkotikahändelse på ett transportprogram på gymnasiet. Vi behöver täta till nätet vad gäller skolans möjligheter att agera i dessa situationer. Jag har just haft ett prat med Transportstyrelsen, vilket inte gav mycket.

Svar: Denna fråga ledde till ett samtal för att närmare få klarhet i omständigheterna. I detta fall hade fyra elever upptäckts röka cannabis på skoltid. Skolan agerade i enlighet med sin handlingsplan och tillkallade polis. Efter urinprov och erkännanden konstaterades att eleverna använt cannabis och en förundersökning om ringa narkotikabrott inleddes. 
 
Men dagen efter var eleverna tillbaka i skolan för att delta i undervisningen och enligt schemat för att köra tung lastbil. En osäkerhet uppstod i lärargruppen. Skulle eleverna få köra lastbil? Hur skulle skolan veta om eleverna fortsatt var påvekade av cannabis eller om de var drogfria och skulle förbil drogfria? Fick man göra det? Den gällande handlingsplanen gav inte svar på frågan. Ett osäkert läge hade uppstått.

Den formella gången i fall som detta är följande:

1. Polisen ska informera Transportstyrelsen: Polisen informerar TS antingen direkt efter ingripandet och analysresultat av positiva urinprov, eller efter den rättsliga prövningen vilket kan dra ut på tiden i månader, ibland år. Rutinerna inom polisen är olika.

2. Transportstyrelsen skickar remiss till socialtjänsten: Socialtjänsten utreder omständigheterna kring elevens narkotikabruk och ska inom 2 månader göra en bedömning och ge underlag för beslut av TS om eleven får behålla körkortstillståndet eller om det ska återkallas.

3. Transportstyrelsen beslutar: Gör socialtjänsten i sin utredning bedömningen att elevens narkotikabruk är en engångsföreteelse eller mindre allvarligt återkallas inte körkortstillståndet. För att återkalla detta krävs att missbruket är allvarligare och att eleven dömts tidigare för narkotikabrott.

Om eleven inte medverkar i socialtjänstens utredning gör TS ett föreläggande om drogtester under sex månader som villkor för att få behålla körkortstillståndet.

Skolan behöver själv ha kontrollen

Problemet skolan ställs inför är alltså hur man ska agera i väntan på att det formella beslutet om körkortstillståndet fattats. Även om ett rättsligt förfarande inletts och en utredning inom socialtjänsten pågår finns möjligheten att eleven ändå fortsätter att använda cannabis.

Även efter det att den rättsliga prövningen är klar, dom eller beslut om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse fattats och TS beslutat att inte återkalla körkortstillståndet är det osäkert huruvida eleven fortsätter att använda cannabis eller ej.

Skolan befinner sig fortfarande i ett osäkert läge. Skolan kan här enligt min mening kräva fortlöpande drogtester som villkor för att få köra lastbil och därmed i praktiken kunna fortsätta utbildningen. Drogtestningen är frivillig, men att avstå innebär en konsekvens i form av att inte få köra lastbil.
 

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv