Fråga & svar: När ska elever stängas av från skolan?

Fråga: Jag arbetar på en högstadieskola. Här har förekommit droger, Marijuana och Spice, och jag som skolsköterska har hjälpt till att testa elever. Vi har gott samarbete med Socialtjänsten. Det vi har diskuterat är NÄR eleven egentligen ska stängas av från skolan. Är testen positiv och det uppenbart märks på eleven att eleven är påverkad är det ju inget att diskutera, men sedan när testen fortfarande är positiv vilket den ju kan vara i flera veckor. Kan eleven gå i skolan som vanligt? Alternativet är ju att skolan får ordna någon form av hemundervisning.

Svar: Efter ett positivt test bör en handlingsplan eller åtgärdsplan göras upp i samverkan mellan socialtjänst, skola, elev och vårdnadshavare och som beskriver vilket stöd eleven ska erbjudas och få. Hur det ser ut beror på omständigheterna och behovet i det enskilda fallet. Utgångspunkten bör vara att eleven ska bli drogfri, fungera i skolan och klara av studierna samt att skydda och skapa trygghet för andra elever och skolmiljön. En förutsättning för detta är att eleven lämnar fortlöpande urinprov under en längre tid och inte fortsätter använda droger. Skolan måste försäkra sig om att få information om resultatet av drogtestningen, alternativt administrera den själv genom elevhälsan.

Hur stödet till eleven i övrigt ska se ut kan variera beroende på elevens situation, problem och behov. Det kan vara motiverat med ett kortare avbrott (sjukskrivning/giltig frånvaro) i en akut situation. Men det är då viktigt att eleven får stöd och hjälp under den tiden och inte hamnar i ett vakuum. Ett alternativ kan vara en kortare tids hemundervisning. Att eleven under en period lämnar positiva urinprov behöver inte vara ett problem om värdena sjunker, skolan har kontroll över resultaten från urinproverna, eleven följer handlingsplanen och i övrigt sköter skolarbetet och inte utgör en risk i gruppen.
 

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv