Fråga & svar: Orossamtal innan vårdnadshavare kontaktas?

Fråga: Om elevhälsopersonal blir oroliga för elev efter rykten om cannabis bruk, är det lagligt för personalen att först berätta detta för eleven (omyndig) och därefter kontakta vårdnashavare för vidare hantering?

Svar: Det är viktigt att vårdnadshavarna får information om skolans oro för barnet och att vårdnadshavare och skolan samarbetar för att på bästa sätt stödja barnet. Det finns dock inte reglerat i lag hur skolan ska agera i situationer som dessa. Skolan bedömer om vårdnadshavare ska kontaktas först innan det inledande samtalet äger rum eller ej.
 
Om skolan föreslår och erbjuder drogtestning för att befräfta/undanröja misstankar om  cannabisbruk är man dock skyldig att upplysa eleven om att drogtestning är frivilligt och att vårdnadshavare måste tillfrågas och ge sitt godkännande. Hur skolan gör i situationer som dessa och vilka rutiner man har finns i regel beskrivet i skolans drogpolicy och handlingsplan.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv