Narkotikafri Skola träffade bygglärare i Göteborg

Från Narkotikafrågan #2/2015 Den 7 maj 2015 hade branschorganisationen Sveriges Byggindustrier Väst bjudit in till ett eftermiddagsseminarium för bygglärare vid gymnasieskolorna i Göteborg med omnejd. Enda föreläsaren var staffan Hübinette från RNS som således hade gott om tid på sig att under rubriken Narkotikafri Skola tala om policyarbete, drogtestning, arbetsmiljö och hur man i skolan kan utveckla sina rutiner när det gäller att förebygga, upptäcka och ingripa vid drogmissbruk. 

De ca 60 lärarna som deltog vid seminariet hade frågor om hur skolan kan komma bort från den osäkerhet som ibland uppstår huruvida en elev är påverkad av droger och de risker för incidenter och olyckor som uppstår då. Ett annat ämne som diskuterades var hur studieresultaten how eleverna påverkas av drogmissbruk, särskilt när det gäller cannabis som är den allra mest missbrukade narkotikan. 

- Jag var mycket glad över att få tala på detta seminarium, säger staffan Hübinette och tillägger: 
- En dialog och ett samarbete mellan skolor, branschorganisation och företagen som tar emot eleverna på praktik stärker båda parter i policyarbetet vilket ytterst gynnar eleverna. Här finns en stor utvecklingspotential!

Per Johansson

 

Kommentera gärna:

Bloggarkiv