2. Anmälan till socialtjänsten

En särskild blankett kan används när skolan gör en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap, 1 § i samband med oro och misstankar om användning av droger. Blanketten kan innehålla:

  • Elevens personuppgifter
  • Beskrivning av problemet och skälet till anmälan
  • Vad skolan har gjort (samtal, drogtest, olika åtgärder, kontakt med vårdnadshavare)
  • Om eleven tagit del av ovanstående information
  • Eventuell tidigare anmälan
  • Datum, skola, ansvarig