4. Samtycke om medgivande att bryta sekretess

Samtycke och medgivande att bryta sekretess är viktigt för att skolan och socialtjänsten tillsammans på bästa sätt snabbt ska kunna ge eleven stöd och hjälp. För detta krävs utbyte av information. En sådan blankett innehåller följande:

  • Syftet med att lämna medgivande
  • Samtycket avser följande information (exempelvis resultat av drogtestning, deltagande i samtal)
  • Informationen delges till följande (exempelvis rektor och kurator)
  • Samtycket gäller under följande period
  • Socialtjänstens kontaktperson
  • Skolans kontaktperson
  • Elevens namn
  • Vårdnadshavares namn