5. Handlingsplan och åtgärdsplan

En åtgärdsplan eller handlingsplan för eleven kan förslagsvis se ut på följande sätt. Planen formuleras tillsammans med de inblandade parterna och blir en överenskommelse där olika parter har sin del av ansvaret. Ansvaret för att planen följs och följs upp bör ligga på rektor och elevhälsan.

Av planen bör framgå:

  • Hur hem och skola håller kontakten
  • Namn på skolans, socialtjänstens och ungdomsenhetens kontaktpersoner
  • Förutsättningar för fortsatt skolgång
  • Hur fortsatta drogtester ska genomföras
  • Att kontakt med behandlingsenhet erbjuds
  • Att samarbete sker mellan skolan och socialtjänsten om elev och vårdnadshavare ger sitt medgivande
  • Att eleven fått information om regler för sanktioner och avstängning enligt Skollagen 5 kap.