Medicinsk marijuana

Läkemedelsverket beslutade nyligen om att på försök ge tillstånd för två patienter att använda cannabisolja som smärtlindring. Många lärare och ungdomsarbetare har hört av sig till Narkotikafri skola med frågor om beslutet. Många ungdomar har tagit det som en bekräftelse på föreställningen att cannabis inte bara är ofarligt utan också en bra medicin.

Så här skriver två fältassistenter dagen efter beslutet:

Hej, vi har en fråga.
Vad tror ni att läkemedelsverkets beslut får för konsekvenser? De pratar också i reportaget om att oljan kan blandas ner i dryck, så säger de att det inte är samma sak som vanlig cannabis, inte lika skadligt. Vad säger ni? Vi tänker att det är viktigt att kunna svara om frågan kommer upp. Vi ska träffa eleverna imorgon kl 9

Svaret blev följande:

Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan medicinska effekter och läkemedel.
Cannabis liksom exempelvis opium har vissa medicinska effekter. Ur opium framställs morfin som används som läkemedel i sjukvården. Idag finns två cannabis (THC)-baserade läkemedel, Sativex och Marinol.
Ett läkemedel godkänns av landets läkemedelsmyndighet efter prövning enligt gängse vetenskapliga krav och kan förskrivas och användas inom sjukvården. Varken opium eller cannabis är således läkemedel som kan förskrivas av läkare.

Det som i USA kallas "medical marijuana" och som används för rökning är inte godkänt som läkemedel av den amerikanska läkemedelsmyndigheten. "Medical marijuana" har tillåtits genom politiska beslut och innebär att läkare kan ge en rekommendation (dock ej recept) för personer att använda cannabis i medicinskt syfte. Den enda funktionen detta har är att personen i händelse av en poliskontroll inte åtalas för innehav av narkotika. I de delstater (som Colorado) där cannabis legaliserats för allmänt bruk är den enda funktionen med "medical marijuana" att den är lägre beskattat, att även personer under 21 år kan erhålla ett så kallat Red card och att antalet plantor som kan odlas av den enskilde är betydligt fler än för så kallat rekreationellt bruk. Produkterna är desamma.

Läkemedelsverket har i sitt beslut gjort ett undantag och använt den möjlighet som finns att i vissa specifika situationer i enskilda fall kunna ge tillstånd att använda även preparat som inte är godkänt läkemedel.

För mer information om detta och om cannabis medicinska effekter hänvisas till följande artiklar:


Staffan Hübinette
 

Kommentera gärna: