Rapport från Colorado

Pelle Olsson och Staffan Hübinette har rest i Colorado för att få en bättre bild av konsekvenserna av legaliseringen, framförallt på skolan. Under resan höll Staffan oss uppdaterade på RNS facebooksida. Nedan följer en sammanställning av hans rapporter: 

Onsdag 12/4: Statistik
Vi träffar representanter för delstaten Colorados Department of Public Safety, Department of Public Health och Deparment of Education som redovisade drogvaneundersökningar och annan statistik som beskriver utvecklingen.

Torsdag 13/4: Polismyndigheten
Vi träffar representanter för Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficing Area som är en federal polismyndighet med uppgift att övervaka illegal narkotikahandel i regionen. Även de redovisar statistik. Statistiken skiljer sig åt mellan det delstaten Colorado och de federala myndigheterna redovisar och vi börjar ana att kriget mot narkotikan har övergått i ett krig om statistiken. Vad är sant om utvecklingen i Colorado efter legaliseringen? Fortsättning följer.

Fredag 14/4: Harry Bull, skolchef
Trots långfredag så är det vanlig arbetsdag i Denver. Idag träffade vi Harry Bull, skolchef i ett av Denvers skoldistrikt med 63 skolor och 54 000 elever. Vi ville veta hur elever och skolan påverkats av legaliseringen och hur skolornas policy ser ut och fungerar. Hur gör skolan om elever använder marijuana? Ett intressant möte som bjöd på flera överraskningar. Harry Bull sammanfattade med att säga:
"So far the only thing that the legalization of marijuana has brought to our schools has been marijuana."

Lördag 15/4: Riskanalytiker
Intressant möte med en advokat och en person som arbetar med riskanalyser för företag och offentliga myndigheter, t ex skolförvaltningar. Eftersom enskilda i USA kan stämma företag och exempelvis skolor där enskilda drabbas av olyckor, skador och andra konsekvenser pga företagets försummelser är riskanalyser viktiga som underlag för både förebyggande åtgärder och försäkringar. Marijuanaanvändning är en sådan risk vilket medfört att samtidigt som marijuana legaliserats och därmed ökat riskerna, skärps kontrollen av personal och kommunernas inhyrda entreprenörer.

Drogtestning blir allt vanligare i arbetslivet vilket också medfört att vissa branscher nu har svårt att rekrytera personal. Allt för många fastnar i drogtesterna och kan därför inte anställas. Invandrare och flyktingar som inte använder marijuana i samma utsträckning blir räddningen för många arbetsgivare.

Måndag 17/4: Littleton Public Schools och föräldramöte
Idag ett besök på Littleton Public Schools, ett distrikt med 15 000 elever. Det är stora skillnader mellan skolor och skoldistrikt i hur man arbetar med elevers marijuanabruk. I Littleton har man en "Alternative High School" för 150 elever som har olika problem, mest med droger och bedriver behandling i skolan. I många skolor finns även School Resource Officers, särskilda uniformerade och beväpnade poliser som ska bidra till en trygg och säker skolmiljö. I Littleton delade skolan och polisen på kostnaden. Svårt att tänka sig ett sådant arrangemang i svenska skolor.

På kvällen ett föräldramöte för distriktets föräldrar där psykiatern Christian Thurstone föreläste om marijuana och den unga hjärnan. Även skolans egen polis berättade om sitt arbete. Föräldrarnas frågor är samma här som hemma, men känslan av oro hos föräldrarna var mer påtaglig. Marijuanaanvändningen bland elever ligger också på en betydligt högre nivå. I åk 2 på gymnasiet uppger 27,8% ett current use/past 30 days use vilket ska jämföras med lite drygt 4% för svenska elever. Colorado har ett problem och marijuana är påtagligt närvarande i många föräldrars vardag.
 
Tisdag 18/4, morgon: "Regleringen" av marijuana en bluff
Ett av legaliseringsförespråkarnas främsta argument är att allt blir bättre med en legaliserad och reglerad marijuanamarknad. Myndigheterna får då kontroll, den svarta marknaden försvinner och skattepengarna kan rulla in så välfärdssamhället kan byggas vidare och cannabisparadiset närma sig sin fullbordan. Verkligheten här i Colorado verkar vara en annan. En del skattepengar kommer visserligen in, men den svarta marknaden består och frodas och "regleringen" framstår närmast som en fasad, en bluff. Sätten att kringgå reglerna är många.

Regionpolischefen och sheriffen Justin Smith i Larimer County ger ett exempel. Alla medborgare över 21 år har rätt att odla sex plantor för eget bruk. Men du kan odla 600 plantor om du vill utan att polisen kan göra något, säger Smith. Om polisen knackar på dörren och undrar vad du håller på med förklarar du bara att du hjälper dina hundra vänner att odla eftersom de inte hinner sköta sina egna plantor. Du behöver inte bevisa att det stämmer, det måste polisen göra och det är en näst intill omöjlig uppgift som skulle kräva polisresurser som inte finns. Antalet illegala marijuanaodlingar efter legaliseringen har ökat "substantially", förklarar Smith. Det är billigare att köpa illegalt odlad och obeskattad marijuana än legal och beskattad. Och risken att åka fast är minimal.

Tisdag 18/4, kväll: Denver Press Club
I kväll besökte vi Denver Press Club som arrangerade ett möte om marijuana och legalisering under ledning av chefredaktören för Denver Post, Chuck Plunkett. Vi insåg snabbt att vi hamnat mitt i lejonets kula. I panelen satt bl a Ricardo Baca, tidigare redaktör för The Cannabist som beskrev hur opinionen blir mer positiv till marijuana och som hoppades på den äldre generationen.

Kongressledamoten Jared Polis beskrev lobbyarbetet för att legalisera marijuana på federal nivå som han var oroad för skulle försvåras av Donald Trump. Polis vill att marijuana ska ha samma regelverk som alkohol.

Kayvan Khalatbari, internationell cannabiskonsult, beskrev arbetet för att liberalisera lagstiftningen och tillgängligheten ytterligare så att marijuana tillåts på klubbar, i massage-, yoga- och liknande ställen.

Amy Andrle, ägare till ett cannabisodlingsföretag, förklarade att det var viktigt att förbättra cannabisindustrins image. Den behöver bli grönare och mer socialt engagerad.

Den här kvällen lyste frågor om ökade marijuanarelaterade dödsfall i trafiken, ökade kostnader för marijuanarelaterad sjukvård eller vilka följder legaliseringen kan få för folkhälsan i ett längre perspektiv med sin frånvaro. Det var inte läge för oss motsträviga och kritiska svenskar att förstöra den goda stämningen med sådana i detta sammanhang oväsentliga frågor. Kanske blir det temat för ett kommande möte, vem vet.

Onsdag 19/4: Föräldrar kämpar mot Potshops
Jennifer Shepherd i förstaden Wheat Ridge utanför Denver är initiativtagare till Parents for a Healthy Colorado. Jennifer har två barn och har engagerat sig mot legaliseringen. Tillsammans med andra föräldrar vill de skydda sina barn. Nu finns 5-6 marijuanabutiker i området, en just runt hörnet från hennes hus.

Ett medborgarinitiativ från föräldrar fick dock Wheat Ridge City Council att stoppa ytterligare butiker. En liten delseger, säger Jennifer. Men motståndet har varit starkt och kampen har frestat på och Jennifer är fortsatt orolig. Efter att ha varit borta ett år från Colorado men nu återvänt säger hon att situationen blivit sämre. Fler hemlösa och uteliggare även i Wheat Ridge, mer marijuana bland publiken på idrottsevenemang, mer marijuana ute på stan i Denver har fått Jennifer att undvika vissa platser, områden och evenemang.

Trots att cannabis nu legaliserats i Colorado fortsätter motståndet i lokalsamhällen. Flera counties och städer tillåter inte marijuanabutiker och föräldrar kämpar för att skydda sina barn medan marijuanaindustrin räknar pengar och fortsätter sin oblyga marknadsföring till unga.

Lördag 22/4: Svart marknad trots legalisering
Ett huvudargument för legalisering är att en ”reglering” av marknaden leder till att den svarta marknaden försvinner och ungdomar skyddas. Utifrån tillgänglig befolkningsstatistik och drogvaneundersökningar kan antalet ungdomar i åldrarna 16-20 år och som har ett ”current use”, i Colorado med en befolkning på drygt 5,3 miljoner, grovt uppskattas till mellan 80-90 000. Alla dessa ungdomar skaffar sin marijuana på olaglig väg och är ett underlag för den svarta marknaden. Hur får de då tillgång till marijuana? En studie visar att 45% får det genom äldre kamrater, 24% från den svarta marknaden, 22% från föräldrar och resten på annat sätt.

Att äldre kompisar langar är kanske inte någon överraskning, inte heller att ungdomar köper från andra langare. Mer överraskande att så många uppger att de får marijuana genom sina föräldrar. Om de tar eller får av sina föräldrar framgår inte, men marijuana finns i hemmen och är lättillgängligt. Ungefär som med alkohol alltså.

I Sverige är andelen ungdomar med ”current use” betydligt lägre och kan i motsvarande åldersgrupper grovt uppskattas till 20 000 men då på en nästan dubbelt så stor befolkning. Detta betyder att den svarta, olagliga marknaden för marijuana, är betydligt mindre i Sverige än i Colorado. Sverige har ett förbud, Colorado har legaliserat och ”reglerat”.

Tisdag 25/4Välkomnad av marijuanaindustrin
Efter ett kort besök i Vancouver, BC, över helgen är jag tillbaka i Denver för några avslutande dagar och möten. Tar in på ett nytt litet hotell utmed E Colfax Ave. I lobbyn ligger diverse turistinformation. Mest synliga är två marijuanabroschyrer, Marijuana Tourism Map och Guide to Recreational Dispensaries in Metro Denver.

Marijuanaindustrin bedriver skicklig marknadsföring och försöker hela tiden utvidga marknaden, nå fler kunder och öka omsättningen. Det är knappast filantropi det handlar om. Ytterligare en metod är att med nya tekniker utveckla nya produkter som wax, shatter och dabbing som alla är mycket potenta koncentrat av cannabis. Även bland ungdomar som inte kan köpa cannabis lagligt har detta blivit populärt. Konsekvenserna märks bland annat i skolor och i form av besök på akuten med psykostillstånd, säger Dr Christian Thurstone som är ungdomspsykiater och ansvarig för Denver Health's STEP-program, ett behandlingsprogram för cannabisproblem. 

I de färgglada marijuanabroschyrerna på hotellet sägs inget om varken folkhälsa, psykoser eller andra problem som kan följa av cannabis. Där finns endast tips och goda råd. Jag läser och undrar om jag befinner mig på en annan planet.
 

What to do:

-        Purchase Cannabis in a legal shop
-        Learn about Cannabis
-        Consume your Cannabis in a private location
-        Enjoy the fresh air and mountain views
-        Experience a Colorado Cannabis tour
-        Relax knowing that your vacation is 100% legal
-        What not to do:
-        Do not consume Cannabis and drive
-        Do not forget your ID
-        Do not cross state lines with Cannabis
-        Do not consume Cannabis in public areas
-        Do not consume Cannabis on federal property
-        Do not forget a lighter

Aningslöshet eller cynism? Kunskapen finns, så knappast aningslöshet. Och Colorados politiker spelar med i spelet utom förstås i de counties och städer som sagt nej till marijuanabutiker vilket hedrar dem.

Onsdag 26/4: Sista kvällen i Denver
Resan till Denver, Colorado närmar sig sitt slut. Mötena med föräldrar, lärare, rektorer, poliser, myndighetspersoner, läkare, terapeuter och ungdomar har varit många. Intrycken likaså. Efter ett besök på en skola och möten med lärare och elever under dagen blir ett möte för föräldrar i ett kapell i stadsdelen Lowry sista kvällen resans sista punkt.

Med legaliseringen sprids föreställningen bland barn och ungdomar att cannabis inte är farligt. Om det är lagligt kan det inte vara farligt. Samtidigt exponeras barn och ungdomar ständigt för cannabis och cannabisbudskap. Lärare och föräldrar vi mött uttrycker alla en oro och legaliseringen har ökat trycket på föräldrar och skola.

Marijuanaindustrin har nu stora legala ekonomiska resurser för att främja sina intressen genom marknadsföring, politisk påverkan, vilseledande information och inte minst i kraft av tillgångar och ägande. Mönstret från tobaks- och alkoholindustrin går igen.

Men nästan hälften av Colorados invånare, 44,68%, röstade nej till legalisering. Många counties och städer tillåter inte marijuanabutiker. I vissa stadsdelar pågår ett aktivt motstånd mot etablering av marijuanabutiker. När konsekvenserna av legaliseringen efterhand blir synliga växer också motståndet. Det är i alla fall intrycket och känslan sista kvällen i kapellet. Kontakter knyts, nätverk byggs, aktiviteter organiseras. Få tror att det är möjligt att vända skutan inom överskådlig tid och föräldrar, lärare och engagerade medborgare för en ojämn kamp mot mäktiga marijuanaintressen. Men ett växande motstånd kan kanske bromsa marijuanaindustrins framfart och påverka opinionen i andra delstater som ännu inte legaliserat. Det är vad föräldrarna i Eisenhower Chapel i Lowry hoppas.


 

Kommentera gärna: