Fråga & Svar: Får rektor kräva urinprov?

Från elevhälsan.se : 

Hej,

Skriver i egenskap som pappa till en pojke 18 år som går sista året på gymnasiet. Pojken har i fjol blivit tagen av polisen och fick göra ett pinkprov som visade sig positivt för MDMA.

Förra veckan kom domen “ringa narkotikabrott” dagsböter som påföljd. Dagen efter fick pojken ett brev av rektorn där det står att han inte får övningsköra om han inte utför regelbundna pinkprover på soc. Detta fick jag veta för att pojken hade lämnat brevet i bilen. 

Jag har pratat med rektorn varför man lämnar ett brev och inte framför det mellan fyra ögon. Som orsak till rektorns handlande anges att det var för att skydda lärarna “dom kan inte övningsköra om dom inte vet om han är påverkad”. Hur vet vi att inte lärarna är påverkade, för några månader sedan körde en tidigare fordonslärare onykter och krockade. 

Pojken mår inte bra, verkar gå med djupa tankar och ånger och har fått sitt straff tilldelat av domstol. Varför ska skolan straffa ut han ännu mer? Jag är orolig att han känner sig stämplad och att alla är emot han.

Får verkligen en rektor kräva pinkprover om han inte visar några som helst tecken på att ta eller tagit narkotika ?

/Undrande pappa.

Svar:

Hej!

Eleven/din son har blivit tagen av polisen, lämnat ett positivt urinprov och blivit dömd för ett ringa narkotikabrott. Det framgår inte om skolan var inblandad i samband med polisens ingripande och hade kunskap om händelsen eller om det skedde utanför skoltid men jag tolkar din beskrivning som att det är det senare som gäller. Skolan visste i så fall inget från början om ingripandet men har senare fått information om domen i tingsrätten. Det har då gått en längre tid mellan upptäckten/ingripandet och domen. Om skolan hade haft information i samband med ingripandet hade man förmodligen redan då krävt urinprov för att eleven/din son skulle kunna övningsköra.

Att skolan nu kräver urinprov är för att säkerställa att eleven/din son är drogfri vilket man också har rätt att göra. Domen i tingsrätten är ingen garanti för att han är fortsatt drogfri. Det har visserligen gått flera månader sedan polisens ingripande och man skulle önska att handläggningen gick mycket snabbare och tiden mellan upptäckt, dom och påföljd var mycket kortare. Långa handläggningstider bidrar knappast till motivationen.

Men han har blivit dömd för narkotikabrott och skolan gör i det här läget bedömningen att det kan finnas en risk och vill försäkra sig om att eleven/din son faktiskt är drogfri. Hur skolans policy, handlingsplan och rutiner är utformade framgår inte, men detta kan vara i enlighet med dessa som man nu följer. Rektor är också ansvarig för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Den lärare som sitter bredvid i förarhytten har ett ansvar för att ingen olycka sker och det här är en möjlighet för eleven/din son att kunna ta förarbevis och klara skolan. Eleven/din son kommer snart ut på arbetsmarknaden och då är det dessa spelregler som gäller. Om han arbetar på ett åkeri och blir dömd för narkotikabrott vill nog arbetsgivaren försäkra sig om att allt fungerar som det ska.

Hur skolan sedan informerar om detta är en annan sak. Eleverna ska ha fått information om skolans policy och rutiner och att åtgärder i enlighet med dessa inte ska komma som någon överraskning. Det handlar inte om att "straffa" eleven/din son ytterligare utan att upprätthålla säkerheten och förebygga olyckor och det gäller för skolan att på ett bra sätt förklara och motivera detta. Men jag kan förstå om eleven/din son upplever det som orättvist så pass lång tid efter själva händelsen, särskilt om han varit drogfri och skött skolan på ett bra sätt under tiden.

Många skolor har både slumpvisa och misstankebaserade drogtester i praktiska utbildningar. Att slumpvisa drogtester även ska omfatta personal kan vara motiverat.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna: