får skolan ta egna drogtester?

Frågan om drogtester är återkommande och det råder en osäkerhet i skolan om vilka regler som gäller. Den främsta anledningen till detta är att Skolinspektionen 
genom åren spridit ofullständig, missvisande och felaktig information till skolan. På SI:s hemsidan står att myndigheten "avråder" skolan från att använda drogtester. Skälet är att frivilligheten inte kan säkerställas. Det SI inte informerar skolan om är att Justitieombudsmannen har kommit fram till en annan bedömning. Det som gäller och borde finnas på Skolinspektionens hemsida är följande:

- Drogtester är alltid frivilliga och eleven ska upplysas om detta.
- Drogtester kan användas vid misstanke och slumpvist om frivilligheten kan säkerställas.
- Drogtester kan vara ett krav för att delta i vissa praktiska moment eller praktik.
- Rektor bedömer vilka utbildningar och moment som med hänsyn till   arbetsmiljö och säkerhet ska omfattas av drogtester.
- Den fristående skolan kan genom avtal reglera drogtestning vid   skolan.
- Drogtester kan utföras genom socialtjänsten, vårdgivare som vårdcentralen eller elevhälsan.

Kommentera gärna:

Bloggarkiv