”Det här testet kommer vara positivt”

Det relationsstärkande arbetet som skulle komma att bli nominerat till europeiskt pris för drog och brottsförebyggande arbete började redan 2009. Då fick Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby signaler från socialtjänst och polis att droger förekom på skolan. Nanna Leinonen, kurator på skolan berättar att ledningen på gymnasiet då ställde sig frågan ”Vill vi ha det så här?” varpå ledningen var enig om svaret ”Så här kan vi inte ha det!”.

Resan mot en narkotikafri skola tog fart. De började tänka trygghet som helhet på alla plan men framför allt berättar Leinonen om enigheten i ledningen där alla skulle komma att ha samma mål. 2014 tog de kontakt med Narkotikafri skola och Staffan Hübinette som föreläste på skolan och slumpmässiga drogtester infördes.

Vid entrén till skolan står idag t.ex. heltidsmentorer, kuratorer, ibland rektorer och annan personal som hälsar alla elever välkomna, alla har id-brickor och obehöriga kommer inte in på skolan.

- Tänk om obehöriga bara skulle komma in på Tarkett som är ett stort lokalt företag t.ex., det skulle inte hända och det ska inte hända här heller. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever, lärare och personal.

De hade även problem med bråk, skadegörelse och brandlarm som utlöstes flera gånger i veckan och problemet försvann när de satte upp kameror. Lärare och elever behövde då inte diskutera om vem som startade bråken, det gick att se direkt.

Hur har då det drogförebyggande arbetet sett ut under pandemin? Gymnasieskolan Knut Hahn har inte upphört med slumpmässiga drogtester under pandemin. Nyligen gjordes ett besök av polis med narkotikahundar som genomfördes i preventivt syfte då ingen ska känna sig säker med att förvara narkotika i skolan. Ingen narkotika påträffades vid tillslaget.

Att sända en signal om att vi inte accepterar narkotika på skolan är viktigt menar hon. Det kan också användas som en anledning av elever när de kanske får frågan av sin kompis ”Vill du testa?” Då svaret kan bli: ”nej man får ju inte använda droger här” eller ”de gör tester och ibland kommer polisen, jag vill inte.”

Nanna med bakgrund i Björneborg i Finland berättar med stor entusiasm hur hon jobbat som kurator i över 20 år, att hon har en fantastisk ledning och har världens bästa jobb. Hon säger att relation är grunden för både personal och elever. ”Arbetssättet är relationsbyggande och förebyggande.”

Men hur gör då en kurator som kanske har samma vision som Nanna men inte jobbar lika förebyggande idag? Till den som vill påbörja ett förebyggande arbete tipsar hon om att våga ta steget. Det går inte att göra det här jobbet ensam, man behöver göra det tillsammans. Jobba relationsskapande och var ute bland eleverna, visa att du finns! Eleven kanske väljer att gå till dig långt efter att du visat att du finns t.ex. i caféterian för att eleven noterat din närvaro. Det går inte att bara sitta på sitt rum och vänta på att eleverna ska komma till en, menar Nanna. ”Är jag uppbokad hela tiden kan jag inte jobba relationsskapande, ta en runda på skolan!”

Efter Sverige Mot Narkotika i mars där Nanna Leinonen medverkade så har Gymnasieskolan Knut Hahn blivit kontaktade av väldigt många och hon svarar dem som hör av sig att ”det börjar uppifrån.”

- Är man inte överens är det omöjligt, alla ska ha samma mål. Jag tror att jag har världens bästa ledning, vi har samma tänk, det sprider sig neråt. Då är det så lätt att jobba med de här grejerna. Alla vet vad som gäller.

Elin Jonsson går Barn och fritidsprogrammet på Knut Hahn och hon säger att hon känner sig trygg här och att gymnasieskolan tar allvarligt på droger och bråk som uppstår.

-Jag fick ta drogtest en gång, blev lite nervös även fast jag visste att jag inte tagit något, men det kändes väldigt bra. Hela klassen skulle testa sig och då visste jag att en i klassen skulle torska.

Elin tror att det hjälper att ta drogtester men att man själv måste vilja sluta. De här drogtesterna kan fungera som ett wake up call säger hon, eftersom föräldrar och socialen då får reda på vad som hänt.

En elev som Nanna minns särskilt sa att ”det här testet kommer att vara positivt” vilket det var. Eleven hade använt cannabis men eftersom hen var myndig kontaktades inte socialtjänsten. Eleven sa att hen tänkte ”äntligen någon som upptäckt mig”. Varje vecka testade Nanna eleven. De höll tummarna andra veckan, men testet var positivt, tredje veckan likaså och även fjärde veckan var testet positivt.

- Vi pratade om ångesten när narkotikan går ut ur kroppen med eleven. Samtalen är de viktigaste, inte drogtesterna. Men så kom dagen. Femte veckan var testet negativt. ”Nanna du har räddat mitt liv!” sa eleven. Vi var så glada båda två och det blev kramkalas på toaletten. Har jag fått vara med och rädda en annan människa, så räcker det för mig. Jag kan också berätta att eleven nu tagit studenten, tagit körkort och fått en anställning.
 
Från Narkotikafrågan #3/2021 av Ida Stigzelius
 

Kommentera gärna:

Bloggarkiv