Fler kommuner inför slumpvisa drogtester i skolan efter pandemiN

Frivilliga slumpvisa drogtester introducerades 2001 på fordonsprogrammet på Rönnowska skolan i Helsingborg på initiativ av dåvarande skolläkaren Nils Lundin. Inte mycket hände de kommande åren. Men när Brinellgymnasiet i Nässjö 2009 införde slumpvisa drogtester ingrep den nybildade Skolinspektionen som ansåg att slumpvisa drogtester stred mot lagen då frivilligheten inte kunder säkerställas.
 
Nässjö kommun trotsade Skolinspektionen och frågan gick vidare för prövning av JO som gav Nässjö kommun rätt. Därmed var rättsläget klart.
 
Men det skulle dröja ytterligare ett par år innan fler skolor följde efter Brinellymnasiet. Det var Knut Hahngymnasiet i Ronneby och Klippans gymnasieskolor som 2014 införde slumpvisa drogtester. I samarbete med Narkotikafri Skola har de utvecklat den modell som blivit den standard som flertalet skolor därefter tillämpar.

De närmast kommande åren följde enstaka skolor efter. Men från 2017 hände plötsligt saker och ett par år framåt beslutade flera kommuner att införa drogtester på sina kommunala gymnasieskolor. Det var Karlskrona, Borlänge, Skellefteå, Norrköping, Nyköping och Halmstads kommuner.
 
På kort tid ökade antalet skolor till ett 50-tal.
 
Under pandemiåret pausade många skolor drogtestningen för att återstarta verksamheten nu under hösten.
 
Men nu ökar också intresset för drogtester och flera kommuner planerar att införa detta i de kommunala skolorna, i första hand gymnasieskolor.
 
I Göteborg presenterade nyligen den styrande alliansen i en artikel i Göteborgs Posten att de har för avsikt att på försök införa slumpvisa drogtester i Göteborgs skolor.
 
Kort därefter aviserade den moderatledda alliansen i Österåkers kommun att de vill införa slumpvisa drogtester i skolan.
 
Ytterligare två kommuner har kontaktat Narkotikafri Skola och där det finns planer på att införa slumpvisa drogtester i skolan.
 
Nätverket av skolor som infört slumpvisa drogtester växer och under våren 2022 kommer Narkotikafri Skola att hålla digitala nätverksträffar med dessa skolor för att utbyta erfarenheter och utveckla ett mer systematiskt förebyggande arbete.

Har du och din skola frågor om systematiskt förebyggande arbete och slumpvisa drogtester så kontakta Narkotikafri Skola.

Kommentera gärna:

Bloggarkiv