Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2008

Polisens ingripanden mot enskilt missbruk kan ha en stor men ofta förbisedd preventiv verkan. Alla är för prevention. Ordet "prevention" kan dock täcka många saker, och man bör därför vara kritisk mot att ordet används som en allmän besvärjelse mot mänskliga problem.

Läs hela inlägget »
Etiketter: prevention

Svenska Carnegie Institutet gav Sifo i uppdrag att undersöka hur den allmänna opinionen ser ut när det gäller slumpvisa, frivilliga drogtester i skolan.

Läs hela inlägget »
Etiketter: opinion, drogtestning

Senaste

ARKIV: