Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2008 > 10

Polisens ingripanden mot enskilt missbruk kan ha en stor men ofta förbisedd preventiv verkan. Alla är för prevention. Ordet "prevention" kan dock täcka många saker, och man bör därför vara kritisk mot att ordet används som en allmän besvärjelse mot mänskliga problem.

Läs hela inlägget »
Etiketter: prevention

Senaste

ARKIV: