Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2009

Du har garanterat varit med om tillfällen då en kompis har mått mer eller mindre dåligt. Den stora kärleken har gjort slut, en kompis har varit elak eller man är missförstådd av sina föräldrar. Saker som känns rejält jobbiga helt enkelt, och där du har ställt upp som stöd när kompisen velat ha någon att snacka med. Det hjälper ofta otroligt mycket att bara finnas där och lyssna.

Läs hela inlägget »

Idag är det enklare än någonsin för ungdomar att få tag på alkohol och droger. Vuxna köper ut, äldre kompisar bjuder och ungdomarna känner till vilka som säljer – och var. Många är också vi föräldrar som omedvetet försett våra barn med vin, sprit, öl, lugnande tabletter och annat genom att ha dålig koll på våra medicin- och spritskåp. Som förälder är det svårt att förhindra att våra ungdomar någon gång provar att dricka eller använda droger. Däremot kan vi ta tydligt avstånd och säga "nej" när de vill prova. Vi kan engagera oss och försöka påverka dem så att deras debut kommer senare eller att de dricker mindre.

Läs hela inlägget »
Etiketter: krönika, föräldrar

Den 16 april 2009 beslutade barn och ungdomsnämnden i Nässjö kommun att införa slumpvisa, frivilliga drogtester, som en del i Brinellgymnasiets nya drogpolicy. Drogtesternas syfte är att verka som en del av skolans drogförebyggande arbete och därmed bidra till en säker arbetsmiljö. Karin Petterson, skolsköterska på Brinellgymnasiet menar att risken att bli upptäckt skyddar ungdomarna. Initialt var tanken att drog­testerna bara skulle omfatta de yrkesinriktade programmen för att det där finns det en större risk vid ett eventuellt missbruk ur ett arbetsmiljöperspektiv. Dock drev elevrådet kravet att testerna skulle omfatta alla program på Brinellgymnasiet, vilket blev fallet.

Läs hela inlägget »

Anhörigas roll spelar rollDet finns en ökad evidens för att familjen spelar en nyckelroll både för att förhindra att narkotikabruk uppstår och i andra fall minska risken för att en människa hamnar i missbruk.

I en amerikansk studie så framkom det att de barn som får information från sina föräldrar om riskerna med droger är sannolikheten 45 procent mindre att de kommer testa droger. Då forskningen har visat hur stor roll kommunikationen mellan barnet och föräldrarna har när det gäller att eliminera droganvändandet har många familjebaserade interventionsprogram utformats, de flesta med grunden att en öppen kommunikation om droger och dess risker gynnar barnets hälsa och eliminerar droganvändandet. Även en nolltolerans till droger från föräldrarnas sida har visats sig vara effektivt. 

Läs hela inlägget »

Vintern 2008 uppstod diskussioner kring narkotikasituationen bland unga i Härnösand, och hur detta på bästa sätt skulle bemötas. Således togs initiativ till en arbetsgrupp med myndighetsöverskridande representation. Polisen, socialtjänsten och gymnasieskolan gjorde gemensam sak och diskuterade förutsättningslöst. Syftet med arbetsgruppen var att ta fram en handlingsplan mot droger på Härnösands gymnasium, och efter ett antal sammankomster kunde gruppen presentera ett förslag som senare fastställdes av den lokala skolledningen. Arbetsgruppen bestod av representanter från polis, socialtjänst, elevhälsa (skolsköterska och kurator) samt berörda rektorer.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: