Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2009 > 03

Vintern 2008 uppstod diskussioner kring narkotikasituationen bland unga i Härnösand, och hur detta på bästa sätt skulle bemötas. Således togs initiativ till en arbetsgrupp med myndighetsöverskridande representation. Polisen, socialtjänsten och gymnasieskolan gjorde gemensam sak och diskuterade förutsättningslöst. Syftet med arbetsgruppen var att ta fram en handlingsplan mot droger på Härnösands gymnasium, och efter ett antal sammankomster kunde gruppen presentera ett förslag som senare fastställdes av den lokala skolledningen. Arbetsgruppen bestod av representanter från polis, socialtjänst, elevhälsa (skolsköterska och kurator) samt berörda rektorer.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: