Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2009 > 08

Anhörigas roll spelar rollDet finns en ökad evidens för att familjen spelar en nyckelroll både för att förhindra att narkotikabruk uppstår och i andra fall minska risken för att en människa hamnar i missbruk.

I en amerikansk studie så framkom det att de barn som får information från sina föräldrar om riskerna med droger är sannolikheten 45 procent mindre att de kommer testa droger. Då forskningen har visat hur stor roll kommunikationen mellan barnet och föräldrarna har när det gäller att eliminera droganvändandet har många familjebaserade interventionsprogram utformats, de flesta med grunden att en öppen kommunikation om droger och dess risker gynnar barnets hälsa och eliminerar droganvändandet. Även en nolltolerans till droger från föräldrarnas sida har visats sig vara effektivt. 

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: