Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2009 > 10

Den 16 april 2009 beslutade barn och ungdomsnämnden i Nässjö kommun att införa slumpvisa, frivilliga drogtester, som en del i Brinellgymnasiets nya drogpolicy. Drogtesternas syfte är att verka som en del av skolans drogförebyggande arbete och därmed bidra till en säker arbetsmiljö. Karin Petterson, skolsköterska på Brinellgymnasiet menar att risken att bli upptäckt skyddar ungdomarna. Initialt var tanken att drog­testerna bara skulle omfatta de yrkesinriktade programmen för att det där finns det en större risk vid ett eventuellt missbruk ur ett arbetsmiljöperspektiv. Dock drev elevrådet kravet att testerna skulle omfatta alla program på Brinellgymnasiet, vilket blev fallet.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: