Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2010 > 09

Över hälften av gymnasieeleverna vill att cannabis ska vara fortsatt förbjudet. En minoritet tycker att det arbete som förs mot droger i skolan är synligt, effektivt och trovärdigt medan en majoritet är för slumpvisa, frivilliga drogtester. Det visar RNS nya attitydundersökning om legalisering och prevention.

Att legalisera cannabis har gått från att vara en ickefråga till att åtminstone ett fåtal aktivt driver frågan om den legala statusen på det vanligaste illegala drogen. Detta gäller främst ungdomspartierna där både Centerns och Folkpartiets Ungdomsförbund vill se en ändring av lagstiftningen. Det liberala ungdomsförbundet argumenterar till och med för en legalisering av cannabis.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: