Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2010 > 10

Hämtat från "åsikten" på rns.se
Ett argument som, med viss rätt, brukar framföras mot att använda sig av drogtester i skolan som preventionsmetod är att det saknas evidens. Det är nu inte alldeles sant att det helt saknas stöd i forskningen för att drogtester fungerar preventivt, men visst är stödet relativt svagt. I senaste numret av Läkartidningen har skolöverläkaren i Helsingborg, Nils Lundin, dock publicerat en studie där han tittar på hur fordonsprogrammet (så gott som bara manliga elever) på en gymnasieskola just i Helsingborg – där man använder slumpvisa drogtester – lyckats med sitt drogpreventiva arbete, jämfört med några andra fordonsprogram på andra gymnasieskolor i Skåne – där man inte testar. Ett litet men viktigt steg mot bättre kunskap inom området.

Läs hela inlägget »
Etiketter: drogtestning, studie, fhi

Senaste

ARKIV: