Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2014

Under höstlovet genomförde RNS och Narkotikafri Skola fyra Workshops med fokus på policyfrågor och arbetsmiljö i gymnasieskolan i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm.
Syftet har varit att erbjuda skolledningar och elevhälsoteam en möjlighet att utveckla det drogförebyggande arbetet och komma ett steg närmare en narkotikafri skola. För att göra detta lades fokus på skolornas drogpolicy och handlingsplan.

Läs hela inlägget »

I Skolverkets och Socialstyrelsens nyligen publicerade material Vägledning för elevhälsan (2014) ges en vilseledande information om vilka regler som gäller för drogtestning. Genom att redovisa sin egen uppfattning och tolkning av lagen men underlåta att redovisa att JO i ett beslut gjort en annan bedömning skapas en osäkerhet i skolan.

Läs hela inlägget »

Gymnasieskolan blir bättre på att förebygga och agera mot cannabis. Drogtestning används av mer än hälften av skolorna visar en ny undersökning. 

I en ny studie har landets gymnasieskolor tillfrågats om skolans drogpolicy, förebyggande insatser, drogtester och samverkan med socialtjänsten. Totalt har 561 skolor svarat. Studien ingår i projektet
Narkotikafri skola som med stöd av Postkodstiftelsen under 2014 också erbjudit ett 60-tal gymnasieskolor utbildning och rådgivning i frågor om policy, handlingsplaner och drogtestning.

Läs hela inlägget »

Fråga: Om elevhälsopersonal blir oroliga för elev efter rykten om cannabis bruk, är det lagligt för personalen att först berätta detta för eleven (omyndig) och därefter kontakta vårdnashavare för vidare hantering?

Läs hela inlägget »

Fråga: Jag arbetar på en högstadieskola. Här har förekommit droger, Marijuana och Spice, och jag som skolsköterska har hjälpt till att testa elever. Vi har gott samarbete med Socialtjänsten. Det vi har diskuterat är NÄR eleven egentligen ska stängas av från skolan. Är testen positiv och det uppenbart märks på eleven att eleven är påverkad är det ju inget att diskutera, men sedan när testen fortfarande är positiv vilket den ju kan vara i flera veckor. Kan eleven gå i skolan som vanligt? Alternativet är ju att skolan får ordna någon form av hemundervisning.

Läs hela inlägget »

Fråga: Jag skulle behöva prata med dig utifrån en narkotikahändelse på ett transportprogram på gymnasiet. Vi behöver täta till nätet vad gäller skolans möjligheter att agera i dessa situationer. Jag har just haft ett prat med Transportstyrelsen, vilket inte gav mycket.

Läs hela inlägget »

Fråga: Vi har fått en förfrågan från ett företag i vårt yrkesråd/programråd om att de vill ha elever som är drogtestade! Eftersom det är ett elprogram/elektriker som jobbar med 400/230 volt, vilket är/kan vara livsfarligt (även om det finns jordfelsbrytare). Upplysningsvis så drogtestar en del företag eleverna och kräver utdrag ur brottsregister… Företagen tycker att det är skolans sak att skicka ut elever som har grundkunskaper (vi skickar inte ut elever som inte är godkända i vissa elsäkerhetskurser) och som kan sköta sig – då de har kundkontakter/ representerar företaget ut i arbetslivet. Hur ser reglerna ut/lagarna – om eleverna inte vill drogtestas och/ eller företaget inte tar emot eleverna … vi kan ju inte tvinga företagen!?

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: