Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2014 > 03

Fråga: Vi har fått en förfrågan från ett företag i vårt yrkesråd/programråd om att de vill ha elever som är drogtestade! Eftersom det är ett elprogram/elektriker som jobbar med 400/230 volt, vilket är/kan vara livsfarligt (även om det finns jordfelsbrytare). Upplysningsvis så drogtestar en del företag eleverna och kräver utdrag ur brottsregister… Företagen tycker att det är skolans sak att skicka ut elever som har grundkunskaper (vi skickar inte ut elever som inte är godkända i vissa elsäkerhetskurser) och som kan sköta sig – då de har kundkontakter/ representerar företaget ut i arbetslivet. Hur ser reglerna ut/lagarna – om eleverna inte vill drogtestas och/ eller företaget inte tar emot eleverna … vi kan ju inte tvinga företagen!?

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: