Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2014 > 04

Fråga: Jag arbetar på en högstadieskola. Här har förekommit droger, Marijuana och Spice, och jag som skolsköterska har hjälpt till att testa elever. Vi har gott samarbete med Socialtjänsten. Det vi har diskuterat är NÄR eleven egentligen ska stängas av från skolan. Är testen positiv och det uppenbart märks på eleven att eleven är påverkad är det ju inget att diskutera, men sedan när testen fortfarande är positiv vilket den ju kan vara i flera veckor. Kan eleven gå i skolan som vanligt? Alternativet är ju att skolan får ordna någon form av hemundervisning.

Läs hela inlägget »

Fråga: Jag skulle behöva prata med dig utifrån en narkotikahändelse på ett transportprogram på gymnasiet. Vi behöver täta till nätet vad gäller skolans möjligheter att agera i dessa situationer. Jag har just haft ett prat med Transportstyrelsen, vilket inte gav mycket.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: