Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2014 > 09

Gymnasieskolan blir bättre på att förebygga och agera mot cannabis. Drogtestning används av mer än hälften av skolorna visar en ny undersökning. 

I en ny studie har landets gymnasieskolor tillfrågats om skolans drogpolicy, förebyggande insatser, drogtester och samverkan med socialtjänsten. Totalt har 561 skolor svarat. Studien ingår i projektet
Narkotikafri skola som med stöd av Postkodstiftelsen under 2014 också erbjudit ett 60-tal gymnasieskolor utbildning och rådgivning i frågor om policy, handlingsplaner och drogtestning.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: