Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2014 > 11

Under höstlovet genomförde RNS och Narkotikafri Skola fyra Workshops med fokus på policyfrågor och arbetsmiljö i gymnasieskolan i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm.
Syftet har varit att erbjuda skolledningar och elevhälsoteam en möjlighet att utveckla det drogförebyggande arbetet och komma ett steg närmare en narkotikafri skola. För att göra detta lades fokus på skolornas drogpolicy och handlingsplan.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: