Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2015

Från Narkotikafrågan #4/2015. 
Jag reser en hel del och möter lärare, rektorer, elevhälsopersonal, poliser, förvaltningschefer, 
lokala politiker, socialarbetare och drogsamordnare runt om i landet. Jag föreläser och utbildar 
personal men fungerar även som rådgivare och konsult när skolan och kommunen ska utveckla sin drogpolicy. Vi kan då i lugn och ro sitta ner och arbeta med frågor som  rör  regler, handlingsplaner, rutiner, drogtester och samverkan. Det handlar om att få en praktiskt fungerande struktur i det dagliga arbetet med att förebygga, tidigt upptäcka och agera.

Varje gång slås jag av den vilja och ambition som finns i skolan och kommunerna. Det finns en oro för hur narkotikasituationen ska utvecklas men samtidigt ett starkt engagemang för att skydda skolmiljön och eleverna från narkotika och stödja och hjälpa dem när det behövs. Att användning av cannabis och annan narkotika ska vara förbjudet är för skolan en självklarhet, men också att det är vuxnas ansvar att upptäcka, ingripa och ge stöd om elever ändå väljer att pröva narkotika.
Läs hela inlägget »
Etiketter: narkotikapolitik, debatt

Från Narkotikafrågan #4/2015. Bert-Inge Karlsson är skolkurator och alkohol- och drogförebyggande samordnare i Klippans kommun. I sin roll har han varit tongivande och drivit på arbetet med policy och handlingsplan i Klippans gymnasieskolor. För ett och ett halvt år sedan kopplade han in Narkotikafri Skolas Staffan Hübinette i arbetet och sedan dess har Bert-Inge och Staffan samarbetat i framtagandet av handlingsplan och metoder för drogtestning. Idag har Klippan en väl fungerande arbetsmodell på plats och inspirerar andra skolor runt om i landet.

När började ni med policyarbetet?
- Det är en process som har pågått väldigt länge men som vi har skärpt upp de senaste 4 åren. När jag kom in fanns det en policy på skolan som var ganska bra och som man hade jobbat med ganska mycket. Men, man hade inte fått igång det här med drogtester och dessut om var det så att om man kom på någon med att använda droger så
stängdes man av direkt. Det kändes svårt att försvara.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2015
Narkotikafrågan fick en pratstund med Henrik Tvarnö (S), kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda som bland annat säger att: 
"Vissa har sagt att de inte tycker om att kommunen som en offentlig verksamhet ”bryter mot lagen”, vilket ju i och för sig var lite oklart. Det sista är synpunkter jag tar till mig samtidigt som jag vill hävda att det moraliskt rätta ibland kan komma i konflikt med gällande lag."

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2015 Den 7 maj 2015 hade branschorganisationen Sveriges Byggindustrier Väst bjudit in till ett eftermiddagsseminarium för bygglärare vid gymnasieskolorna i Göteborg med omnejd. Enda föreläsaren var staffan Hübinette från RNS som således hade gott om tid på sig att under rubriken Narkotikafri Skola tala om policyarbete, drogtestning, arbetsmiljö och hur man i skolan kan utveckla sina rutiner när det gäller att förebygga, upptäcka och ingripa vid drogmissbruk. 

Läs hela inlägget »

Sedan Skolinspektionen uppmärksammats på att beslutet och kritiken mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda i en del utgick från den gamla skollagen som inte längre gäller har nu Skolinspektionen ändrat sitt beslut. Frågan gäller vem som har befogenhet att besluta om drogtester. Skolinspektionen menade med hänvisning till den gamla lagen att rektor inte har den befogenheten utan endast skolläkare. Men inte heller den gamla lagen hade Skolinspektionen tolkat rätt. 

Läs hela inlägget »

Skolinspektionen (SI) har i ett beslut 3 augusti 2015 (Dnr 41-2015:2514) riktat skarp kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda för skolans sätt att genomföra drogtestning och avstängningar av elever. Skolinspektionens beslut fick stor uppmärksamhet i media, men har också väckt frågor och skapat osäkerhet inom gymnasieskolan.

Läs hela inlägget »

Fråga: Jobbar med att ta fram alkohol och drogpolicy för skolan jag jobbar på. Undrar var jag ska hitta bra material. Vi vill ha tydlighet, men vad gäller lagmässigt?

Läs hela inlägget »

Att Skolinspektionen förmedlar vilseledande information om gymnasieskolans möjligheter att använda drogtester har genom åren påtalats i flera sammanhang. Trots detta upprepas den vilseledande informationen, nu i ett beslut rörande drog-testning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesplugget i Uppsala. Inspektionen har inget att erinra mot Yrkespluggets hantering av drogtestning i det aktuella fallet, i motiveringen till beslutet däremot återkommer den vilseledande informationen. Problemet består i att Skolinspektionen blandar ihop begreppet ”påtvingat kroppsligt ingrepp” med slumpvisa drogtester, som enligt SI per definition ses som påtvingade.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #1/2015 Spicemissbruket förefaller minska efter att ha ökat stadigt sedan 2007 och nått en topp under senhösten 2014. Statistiken från Giftinformationscentralen visar nu en kraftig minskning av frågor om Spice-förgiftningar. Även på akutmottagningar märks en nedgång i antalet ungdomar som är Spiceförgiftade. 
Förklaringen ligger i att flera varianter av Spice nu klassats som narkotika eller hälsofarlig vara. Regeringen klassade den 16 januari 24 olika variant er av nätdroger som tidigare såldes som Spice.

Läs hela inlägget »
Etiketter: narkotikapolitik, spice, nps

Senaste

ARKIV: