Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2015 > 04

Att Skolinspektionen förmedlar vilseledande information om gymnasieskolans möjligheter att använda drogtester har genom åren påtalats i flera sammanhang. Trots detta upprepas den vilseledande informationen, nu i ett beslut rörande drog-testning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesplugget i Uppsala. Inspektionen har inget att erinra mot Yrkespluggets hantering av drogtestning i det aktuella fallet, i motiveringen till beslutet däremot återkommer den vilseledande informationen. Problemet består i att Skolinspektionen blandar ihop begreppet ”påtvingat kroppsligt ingrepp” med slumpvisa drogtester, som enligt SI per definition ses som påtvingade.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: