Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2015 > 08

Sedan Skolinspektionen uppmärksammats på att beslutet och kritiken mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda i en del utgick från den gamla skollagen som inte längre gäller har nu Skolinspektionen ändrat sitt beslut. Frågan gäller vem som har befogenhet att besluta om drogtester. Skolinspektionen menade med hänvisning till den gamla lagen att rektor inte har den befogenheten utan endast skolläkare. Men inte heller den gamla lagen hade Skolinspektionen tolkat rätt. 

Läs hela inlägget »

Skolinspektionen (SI) har i ett beslut 3 augusti 2015 (Dnr 41-2015:2514) riktat skarp kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda för skolans sätt att genomföra drogtestning och avstängningar av elever. Skolinspektionens beslut fick stor uppmärksamhet i media, men har också väckt frågor och skapat osäkerhet inom gymnasieskolan.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: