Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2015 > 09

Från Narkotikafrågan #3/2015
Narkotikafrågan fick en pratstund med Henrik Tvarnö (S), kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda som bland annat säger att: 
"Vissa har sagt att de inte tycker om att kommunen som en offentlig verksamhet ”bryter mot lagen”, vilket ju i och för sig var lite oklart. Det sista är synpunkter jag tar till mig samtidigt som jag vill hävda att det moraliskt rätta ibland kan komma i konflikt med gällande lag."

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2015 Den 7 maj 2015 hade branschorganisationen Sveriges Byggindustrier Väst bjudit in till ett eftermiddagsseminarium för bygglärare vid gymnasieskolorna i Göteborg med omnejd. Enda föreläsaren var staffan Hübinette från RNS som således hade gott om tid på sig att under rubriken Narkotikafri Skola tala om policyarbete, drogtestning, arbetsmiljö och hur man i skolan kan utveckla sina rutiner när det gäller att förebygga, upptäcka och ingripa vid drogmissbruk. 

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: