Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2015 > 11

Från Narkotikafrågan #4/2015. 
Jag reser en hel del och möter lärare, rektorer, elevhälsopersonal, poliser, förvaltningschefer, 
lokala politiker, socialarbetare och drogsamordnare runt om i landet. Jag föreläser och utbildar 
personal men fungerar även som rådgivare och konsult när skolan och kommunen ska utveckla sin drogpolicy. Vi kan då i lugn och ro sitta ner och arbeta med frågor som  rör  regler, handlingsplaner, rutiner, drogtester och samverkan. Det handlar om att få en praktiskt fungerande struktur i det dagliga arbetet med att förebygga, tidigt upptäcka och agera.

Varje gång slås jag av den vilja och ambition som finns i skolan och kommunerna. Det finns en oro för hur narkotikasituationen ska utvecklas men samtidigt ett starkt engagemang för att skydda skolmiljön och eleverna från narkotika och stödja och hjälpa dem när det behövs. Att användning av cannabis och annan narkotika ska vara förbjudet är för skolan en självklarhet, men också att det är vuxnas ansvar att upptäcka, ingripa och ge stöd om elever ändå väljer att pröva narkotika.
Läs hela inlägget »
Etiketter: narkotikapolitik, debatt

Från Narkotikafrågan #4/2015. Bert-Inge Karlsson är skolkurator och alkohol- och drogförebyggande samordnare i Klippans kommun. I sin roll har han varit tongivande och drivit på arbetet med policy och handlingsplan i Klippans gymnasieskolor. För ett och ett halvt år sedan kopplade han in Narkotikafri Skolas Staffan Hübinette i arbetet och sedan dess har Bert-Inge och Staffan samarbetat i framtagandet av handlingsplan och metoder för drogtestning. Idag har Klippan en väl fungerande arbetsmodell på plats och inspirerar andra skolor runt om i landet.

När började ni med policyarbetet?
- Det är en process som har pågått väldigt länge men som vi har skärpt upp de senaste 4 åren. När jag kom in fanns det en policy på skolan som var ganska bra och som man hade jobbat med ganska mycket. Men, man hade inte fått igång det här med drogtester och dessut om var det så att om man kom på någon med att använda droger så
stängdes man av direkt. Det kändes svårt att försvara.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: