Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2016

Från Narkotikafrågan #4/2016: Runt om i Sverige pågår ett allt mer medvetet arbete på att förebygga och ingripa mot narkotika på gymnasiet. Så här berättar skolsköterskor och kuratorer från fem skolor som samarbetat med Staffan Hübinette och RNS i projektet Narkotikafri Skola.

Malin Tillenius Frisk | Kurator
Bolandgymnasiet, Uppsala
- Vi hade redan tidigare ett bra samarbete med socialtjänstens Ungdomsteam som hjälpte oss med misstankebaserade drogtester. När vi fick en ny rektor intensifierades arbetet i början på 2015. Då införde vi slumpvisa drogtester på yrkesprogrammen.

Läs hela inlägget »

Ledare, Narkotikafrågan #4/2016. Rektorer, lärare, kuratorer och skolsköterskor blir dagligen påminda om konsekvenser elevers cannabisbruk. Risken för skolk, dåliga betyg och avbrutna studier ökar. Att arbeta för att skolan ska vara en narkotikafri arbetsmiljö är därför en självklarhet. Engagemanget är ofta stort och många skolor gör ett bra arbete men skolans möjligheter att agera är begränsade och det finns en osäkerhet om vad man kan, får och bör göra.

Skolan har idag inte mandat och befogenhet att ha kontroll över sitt eget territorium. Skolan hamnar ofta i ett ”osäkert läge” där elever som bevisligen använder droger kan fortsätta att delta i undervisningen utan att skolan kan agera genom kontroll eller disciplinära åtgärder. Och för att hjälpa den unge. Elever i skolan har därför sämre skydd än vuxna anställda på en arbetsplats. Orsakerna till detta är flera.

Läs hela inlägget »

Fråga: Jag jobbar som biträdande rektor på en högstadieskola och skulle vilja få hjälp med att veta rättigheterna kring drogtester i skolan på en elev som inte är myndig. Det står att läsa på skolverket att man som huvudregel måste ha elevens vårdnadshavares godkännande. Vad menas det, kan man frångå huvudregel och i så fall i vilka situationer?

Läs hela inlägget »

Två domar i högsta förvaltningsrätten i mars 2016 mot Linköpings kommun riskerar att leda till att skolans möjligheter att ingripa mot och hjälpa elever som använder narkotika beskärs. Som en konsekvens av domen har Uppsala kommun beslutat lägga ner en sedan 20 år fungerande modell där skolan kunnat hjälpa elever snabbt och enkelt. Skolan ska inte längre kunna ta initiativ till samtal och drogtester. Nu tvingas man i stället gå en lång och osäker omväg via socialtjänsten. Liknande modeller i andra kommuner riskerar samma öde. 

Läs hela inlägget »

Användning av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans förebyggande arbete. Men det har varit oklart hur lagen ska tolkas. Många skolor har därför tvekat att använda narkotikahundar. Rättsläget är nu klarlagt sedan den nya polismyndigheten 15 januari 2016 i ett utlåtande utfärdat nya riktlinjer för narkotikasök med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i förebyggande syfte.

Läs hela inlägget »

Publicerad på Dagens Samhälle's nyhetssajt 8/2-16 
Skolinspektionen riktade i augusti hård kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda som stängt av elever som misstänkts ha använt narkotika. Beslutet visar att skolan måste acceptera att elever som använder narkotika kan gå kvar utan att skolan kan ingripa. Det är inte rimligt - skolan kan inte vara en fredad zon för elever som använder droger.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: