Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2016 > 08

Två domar i högsta förvaltningsrätten i mars 2016 mot Linköpings kommun riskerar att leda till att skolans möjligheter att ingripa mot och hjälpa elever som använder narkotika beskärs. Som en konsekvens av domen har Uppsala kommun beslutat lägga ner en sedan 20 år fungerande modell där skolan kunnat hjälpa elever snabbt och enkelt. Skolan ska inte längre kunna ta initiativ till samtal och drogtester. Nu tvingas man i stället gå en lång och osäker omväg via socialtjänsten. Liknande modeller i andra kommuner riskerar samma öde. 

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: