Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2017

Frågan om drogtester är återkommande och det råder en osäkerhet i skolan om vilka regler som gäller. Den främsta anledningen till detta är att Skolinspektionen 
genom åren spridit ofullständig, missvisande och felaktig information till skolan. På SI:s hemsidan står att myndigheten "avråder" skolan från att använda drogtester. Skälet är att frivilligheten inte kan säkerställas. Det SI inte informerar skolan om är att Justitieombudsmannen har kommit fram till en annan bedömning. Det som gäller och borde finnas på Skolinspektionens hemsida är följande:

- Drogtester är alltid frivilliga och eleven ska upplysas om detta.
- Drogtester kan användas vid misstanke och slumpvist om frivilligheten kan säkerställas.
- Drogtester kan vara ett krav för att delta i vissa praktiska moment eller praktik.
- Rektor bedömer vilka utbildningar och moment som med hänsyn till   arbetsmiljö och säkerhet ska omfattas av drogtester.
- Den fristående skolan kan genom avtal reglera drogtestning vid   skolan.
- Drogtester kan utföras genom socialtjänsten, vårdgivare som vårdcentralen eller elevhälsan.

Läs hela inlägget »

På en föreläsning fick vi frågan "hur kan jag förklara för en tonåring att det är farligt att röka cannabis? Han säger att det är ofarligt."

Svar:

Här kommer några anledningar du kan ha som argument:

När man röker cannabis försämras personens tankefunktioner, minnet, uppmärksamheten, koncentration- och anlaysförmågan, den intelektuella kapaciteten, tidsuppfattningen, språkförmågan, förmågan att reflektera över sig själv, inlärning, planering och bedömning, 
Detta kan leda till försämrade skolresultat och avhopp från skolan.
 
Långvarig rökning av cannabis innebär 2-3 gånger ökad risk för schizofreni, risk att få psykos och ökad risk för att börja med annat missbruk. Börjar man röka cannabis i tidig ålder kan det leda till en mindre utvecklad frontallob, denna del av hjärnan är inte färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern.

Kille, 24, f.d. cannabisrökare:
”Den värsta skadan med cannabis är att det stora livsperspektivet försvinner. Du blir apatisk utan att fatta de själv, du tappar lusten och nyfikenheten att träffa nya människor, du tappar din livsenergi just i den ålder då du behöver den som bäst.”

Man 57, f.d. haschrökare:
”Den sociala lusten och kompetensen blir så bedövad./…/ alla vi narkomaner blir tämligen insnöade när det gäller tänkande och värderingar. Vi skapar vår egen världsbild. En parallellvärld. Det är extra typiskt för haschet. För den som röker på är cannabis mer än bara en drog. Den formar en livsfilosofi.”

Läs hela inlägget »

Från elevhälsan.se : 

Hej,

Skriver i egenskap som pappa till en pojke 18 år som går sista året på gymnasiet. Pojken har i fjol blivit tagen av polisen och fick göra ett pinkprov som visade sig positivt för MDMA.

Förra veckan kom domen “ringa narkotikabrott” dagsböter som påföljd. Dagen efter fick pojken ett brev av rektorn där det står att han inte får övningsköra om han inte utför regelbundna pinkprover på soc. Detta fick jag veta för att pojken hade lämnat brevet i bilen. 

Jag har pratat med rektorn varför man lämnar ett brev och inte framför det mellan fyra ögon. Som orsak till rektorns handlande anges att det var för att skydda lärarna “dom kan inte övningsköra om dom inte vet om han är påverkad”. Hur vet vi att inte lärarna är påverkade, för några månader sedan körde en tidigare fordonslärare onykter och krockade. 

Pojken mår inte bra, verkar gå med djupa tankar och ånger och har fått sitt straff tilldelat av domstol. Varför ska skolan straffa ut han ännu mer? Jag är orolig att han känner sig stämplad och att alla är emot han.

Får verkligen en rektor kräva pinkprover om han inte visar några som helst tecken på att ta eller tagit narkotika ?

/Undrande pappa.

Läs hela inlägget »

Pelle Olsson och Staffan Hübinette har rest i Colorado för att få en bättre bild av konsekvenserna av legaliseringen, framförallt på skolan. Under resan höll Staffan oss uppdaterade på RNS facebooksida. Nedan följer en sammanställning av hans rapporter: 

Onsdag 12/4: Statistik
Vi träffar representanter för delstaten Colorados Department of Public Safety, Department of Public Health och Deparment of Education som redovisade drogvaneundersökningar och annan statistik som beskriver utvecklingen.

Torsdag 13/4: Polismyndigheten
Vi träffar representanter för Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficing Area som är en federal polismyndighet med uppgift att övervaka illegal narkotikahandel i regionen. Även de redovisar statistik. Statistiken skiljer sig åt mellan det delstaten Colorado och de federala myndigheterna redovisar och vi börjar ana att kriget mot narkotikan har övergått i ett krig om statistiken. Vad är sant om utvecklingen i Colorado efter legaliseringen? Fortsättning följer.

Fredag 14/4: Harry Bull, skolchef
Trots långfredag så är det vanlig arbetsdag i Denver. Idag träffade vi Harry Bull, skolchef i ett av Denvers skoldistrikt med 63 skolor och 54 000 elever. Vi ville veta hur elever och skolan påverkats av legaliseringen och hur skolornas policy ser ut och fungerar. Hur gör skolan om elever använder marijuana? Ett intressant möte som bjöd på flera överraskningar. Harry Bull sammanfattade med att säga:
"So far the only thing that the legalization of marijuana has brought to our schools has been marijuana."

Läs hela inlägget »

Till Narkotikafri Skola kommer hela tiden frågor och små rapporter från skolor om policy och hur man kan tänkas göra i olika situationer för att hålla skolan fri från narkotika. Det ger en bra inblick i skolans vardag och den praktiska verklighet skolan har att arbeta med. Det räcker inte med en allmän och god ambition och vilja att skolan ska vara drogfri, man behöver också kunna agera konkret.

Från en gymnasieskola med praktiska utbildningar skriver skolsköterskan:
 
”Idag har jag testat en klass med 20 elever. Tre testade positivt och en som fuskade men som säkert är positiv. Det är mycket och det ger mycket arbete men jag tror att det är värt det. Eleven som fuskade har jag inte bestämt hur jag ska göra med än. En elev misstänkte jag inte och där jobbar vi tajt med god man och HVB-hem. De andra två åkte vi till polisen med och det blev bra och båda tackade mig efteråt. Det känns så skönt när de faktiskt förstår allvaret och förhoppningsvis vill ha hjälp. Bara en liten berättelse om min dag som kändes meningsfull.”

Läs hela inlägget »

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri eller drogfri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt?

Vad är en narkotikafri skola? Den enkla definitionen utgår från att narkotika inte får förvaras eller användas i skolans lokaler och område. Inte heller får elever komma påverkade till skolan. Genom olika förebyggande insatser och kontrollåtgärder är detta också möjligt att upprätthålla.

Ett större problem är elever som använder cannabis på fritiden men inte är akut påverkade eller förvarar cannabis i skolan. Den aktiva substansen THC lagras i kroppen och stannar någon vecka efter det akuta ruset. Om eleven med viss regelbundenhet röker cannabis på fritiden innebär det att eleven har THC i kroppen under skoltid. Ett drogtest skulle visa på ett positivt resultat. En kronisk påverkan av THC påverkar också elevens kognitiva och motoriska funktioner.

Läs hela inlägget »

Läkemedelsverket beslutade nyligen om att på försök ge tillstånd för två patienter att använda cannabisolja som smärtlindring. Många lärare och ungdomsarbetare har hört av sig till Narkotikafri skola med frågor om beslutet. Många ungdomar har tagit det som en bekräftelse på föreställningen att cannabis inte bara är ofarligt utan också en bra medicin.

Så här skriver två fältassistenter dagen efter beslutet:

Hej, vi har en fråga.
Vad tror ni att läkemedelsverkets beslut får för konsekvenser? De pratar också i reportaget om att oljan kan blandas ner i dryck, så säger de att det inte är samma sak som vanlig cannabis, inte lika skadligt. Vad säger ni? Vi tänker att det är viktigt att kunna svara om frågan kommer upp. Vi ska träffa eleverna imorgon kl 9

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: