Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2017 > 02

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri eller drogfri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt?

Vad är en narkotikafri skola? Den enkla definitionen utgår från att narkotika inte får förvaras eller användas i skolans lokaler och område. Inte heller får elever komma påverkade till skolan. Genom olika förebyggande insatser och kontrollåtgärder är detta också möjligt att upprätthålla.

Ett större problem är elever som använder cannabis på fritiden men inte är akut påverkade eller förvarar cannabis i skolan. Den aktiva substansen THC lagras i kroppen och stannar någon vecka efter det akuta ruset. Om eleven med viss regelbundenhet röker cannabis på fritiden innebär det att eleven har THC i kroppen under skoltid. Ett drogtest skulle visa på ett positivt resultat. En kronisk påverkan av THC påverkar också elevens kognitiva och motoriska funktioner.

Läs hela inlägget »

Läkemedelsverket beslutade nyligen om att på försök ge tillstånd för två patienter att använda cannabisolja som smärtlindring. Många lärare och ungdomsarbetare har hört av sig till Narkotikafri skola med frågor om beslutet. Många ungdomar har tagit det som en bekräftelse på föreställningen att cannabis inte bara är ofarligt utan också en bra medicin.

Så här skriver två fältassistenter dagen efter beslutet:

Hej, vi har en fråga.
Vad tror ni att läkemedelsverkets beslut får för konsekvenser? De pratar också i reportaget om att oljan kan blandas ner i dryck, så säger de att det inte är samma sak som vanlig cannabis, inte lika skadligt. Vad säger ni? Vi tänker att det är viktigt att kunna svara om frågan kommer upp. Vi ska träffa eleverna imorgon kl 9

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: