Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2017 > 11

Frågan om drogtester är återkommande och det råder en osäkerhet i skolan om vilka regler som gäller. Den främsta anledningen till detta är att Skolinspektionen 
genom åren spridit ofullständig, missvisande och felaktig information till skolan. På SI:s hemsidan står att myndigheten "avråder" skolan från att använda drogtester. Skälet är att frivilligheten inte kan säkerställas. Det SI inte informerar skolan om är att Justitieombudsmannen har kommit fram till en annan bedömning. Det som gäller och borde finnas på Skolinspektionens hemsida är följande:

- Drogtester är alltid frivilliga och eleven ska upplysas om detta.
- Drogtester kan användas vid misstanke och slumpvist om frivilligheten kan säkerställas.
- Drogtester kan vara ett krav för att delta i vissa praktiska moment eller praktik.
- Rektor bedömer vilka utbildningar och moment som med hänsyn till   arbetsmiljö och säkerhet ska omfattas av drogtester.
- Den fristående skolan kan genom avtal reglera drogtestning vid   skolan.
- Drogtester kan utföras genom socialtjänsten, vårdgivare som vårdcentralen eller elevhälsan.

Läs hela inlägget »

På en föreläsning fick vi frågan "hur kan jag förklara för en tonåring att det är farligt att röka cannabis? Han säger att det är ofarligt."

Svar:

Här kommer några anledningar du kan ha som argument:

När man röker cannabis försämras personens tankefunktioner, minnet, uppmärksamheten, koncentration- och anlaysförmågan, den intelektuella kapaciteten, tidsuppfattningen, språkförmågan, förmågan att reflektera över sig själv, inlärning, planering och bedömning, 
Detta kan leda till försämrade skolresultat och avhopp från skolan.
 
Långvarig rökning av cannabis innebär 2-3 gånger ökad risk för schizofreni, risk att få psykos och ökad risk för att börja med annat missbruk. Börjar man röka cannabis i tidig ålder kan det leda till en mindre utvecklad frontallob, denna del av hjärnan är inte färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern.

Kille, 24, f.d. cannabisrökare:
”Den värsta skadan med cannabis är att det stora livsperspektivet försvinner. Du blir apatisk utan att fatta de själv, du tappar lusten och nyfikenheten att träffa nya människor, du tappar din livsenergi just i den ålder då du behöver den som bäst.”

Man 57, f.d. haschrökare:
”Den sociala lusten och kompetensen blir så bedövad./…/ alla vi narkomaner blir tämligen insnöade när det gäller tänkande och värderingar. Vi skapar vår egen världsbild. En parallellvärld. Det är extra typiskt för haschet. För den som röker på är cannabis mer än bara en drog. Den formar en livsfilosofi.”

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: