Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2018 > 09

Ett nytt läsår har just börjat och skolan öppnat sina dörrar för förväntansfulla elever. Det betyder också ett nytt arbetsår för Narkotikafri Skola. Oron för droger finns alltid hos föräldrar och i skolan. Orosmolnet nu är den cannabistrend och romantik som eleverna möter, inte minst genom sociala medier. Men det finns också
goda nyheter.
Tobaksrökning och alkoholkonsumtion har minskat kraftigt bland
unga sedan början av 2000-talet. Allt färre elever röker och dricker
även om den nedåtgående trenden för alkohol nu bromsats.
Narkotikaanvändningen har varit relativt stabil de senaste tio
åren, men där en viss ökning skett det senaste året. Svenska
16-åringar tillhör de som använder minst tobak, alkohol och narkotika
i Europa visar den sameuropeiska drogvaneundersökningen
ESPAD. De allra flesta elever säger nej till både tobak, alkohol
och narkotika. Samhällets politik, föräldrars restriktiva inställning
och skolans förebyggande arbete är en viktig del av förklaringen.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: