Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2018 > 11

Bättre relationer tack vare arbetet mot droger

Reportage från Narkotikafrågan #4/2018 av Pelle Olsson

När Helena började i Klippan tog man bara drogtester vid misstanke.
Då krävdes nästan att eleven var tydligt påverkad. Skolfältaren
eller Helena följde då med den unge till drogmottagningen på stan. Men för tio år sedan lades den mottagningen ner och kuratorn Bert-Inge Karlsson som tidigare hade arbetat på mottagningen började som skolkurator och utarbetade en samtalsmanual om droger. Det här utvecklades efter rådgivning från Staffan Hübinette till att man införde en drogpolicy där slumpvisa drogtester ingår.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: