Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2020 > 09

Sedan några år får gymnasieelever i Västervik skriva motioner till kommunfullmäktige och vara med och tala för sina förslag. Den här gången föreslog fyra elever vid Västerviks gymnasium bättre insatser mot droger och att slumpvisa drogtester skulle införas.

-Vi ville skriva en motion om något som är viktig, säger Maja Caban, en av de fyra eleverna bakom motionen.
Tanken väcktes i samband med studentfirandet där det förekom droger på festerna.

-Många är nog inte medvetna om konsekvenserna, säger Maja Caban.

Läs hela inlägget »

Unga exponeras för narkotika i allt högre grad. Narkotika är lätt tillgängligt, bara ett knapptryck bort. Marknadsföringen av cannabis ökar. Trots forskning och ökad kunskap om risker och skadeverkningar associeras cannabis allt mer med hälsosam livsstil, medicin, wellness och fashion. Ungas syn på risker med cannabis förändras och en normalisering sker.

Det borde rimligen leda till ökad användning. Men Stockholmsenkäten som undersöker skolelevers drogvanor och som nyligen publicerades visar att användningen ligger stabilt på samma nivå som 2010. Undantaget är en liten ökning bland flickor. I Danderyd som ligger i topp i Stockholms län är användningen något lägre 2020 än 2010.

Samtidigt har narkotikarelaterade dödsfall bland personer 15-29 år minskat med 25 procent sedan 2014. (artikel i Drugnews).

Läs hela inlägget »

Sedan några år tillbaka får gymnasieungdomar skriva motioner som behandlas av Västerviks kommunfullmäktige. Ungdomarna får vara med och argumentera för sina förslag, och debattera med politikerna.
Fyra elever på Västerviks gymnasieskola motionerade om fler insatser mot droger, och föreslår bland annat slumpvisa drogtester. Politikerna håller med om att narkotikabekämpning är ett angeläget ämne. Det blev dock inget bifall till drogtester.
– Vi är nog många som skulle bifalla motionen, men av juridiska skäl går det inte att genomföra testerna, säger kommunalrådet Harald Hjalmarsson till Västerviks Tidningen.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: