Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2020 > 10

Tove Karlsson och Ann-Cathrine Sylvén berättar hur en av Sveriges största gymnasieskolor, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, arbetar för en narkotikafri skola. Lyssna på Narkpodden avsnitt 22 här.

Läs hela inlägget »

I flera inslag har TV4 Nyheter tagit upp frågan om frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. En enkät som TV4 låtit göra svarar en sjättedel av kommunerna att de infört slumpvisa drogtester i skolan. Av inslaget framgår inte om detta enbart gäller gymnasieskolor, men vilket dock är troligt. Drogtester måste alltid vara frivilliga och skolorna är noga med att betona detta. Jennie Gustavsson från Sveriges Elevrådsorganisation Svea, ifrågasätter dock om drogtesterna är frivilliga.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: