Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2021 > 04

Klippans gymnasieskola är inte bara en av de skolor som längst erfarenhet av att arbeta med slumpvisa drogtester, det är också den skola som utvecklat den modell som blivit något av en standard och som spridit sig till andra skolor. Men Skolinspektionen riktade efter en granskning i januari 2020 kritik mot skolan och krävde ändringar i rutinerna för samtycke. Skolan ansåg att kraven skulle omöjliggöra fortsatt drogtestning. Många års arbete med att utveckla en fungerande modell såg ut att gå om intet. Skulle skolan följa Skolinspektionens krav och upphöra med drogtestningen eller skulle man motsätta sig kravet och se hur Skolinspektionen reagerade? Eller fanns det en väg däremellan?
 
Frågan gäller hur formuleringen ”försäkra sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare” ska tolkas.

Läs hela inlägget »

Förvaltningsrätten avslår anmälan mot Halmstads kommun.
Ungdomsförbunden CUF och LUF anmälde förra året Halmstads kommun för beslutet att införa slumpvisa drogtester. Nu meddelar rätten att anmälan avslagits.

Gymnasieskolorna i Halmstad kan nu fortsätta arbetet med att införa sin nya policy med drogtester.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: