Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2021 > 05

Det finns många som har ögonen på skolor som inför slumpvisa drogtester. Många för att de är intresserade, andra för att man ogillar drogtester. Till de senare hör de politiska ungdomsförbunden CUF och LUF men även Skolinspektionen.

I september 2020 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstads kommun en plan för en drogfri skolmiljö. Som en av insatserna beslutades att införa frivilliga slumpvisa drogtester i kommunens tre gymnasieskolor. Det var därför inte helt överraskande att CUF och LUF i Halmstad överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg och att Skolinspektionen samtidigt inledde en egen granskning med, som man skriver, ”anledning av uppgifter som framkommit i media om nya riktlinjer för drogtester av elever i Halmstads kommun”.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: