Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2021 > 11

Frivilliga slumpvisa drogtester introducerades 2001 på fordonsprogrammet på Rönnowska skolan i Helsingborg på initiativ av dåvarande skolläkaren Nils Lundin. Inte mycket hände de kommande åren. Men när Brinellgymnasiet i Nässjö 2009 införde slumpvisa drogtester ingrep den nybildade Skolinspektionen som ansåg att slumpvisa drogtester stred mot lagen då frivilligheten inte kunder säkerställas.
 
Nässjö kommun trotsade Skolinspektionen och frågan gick vidare för prövning av JO som gav Nässjö kommun rätt. Därmed var rättsläget klart.
 
Men det skulle dröja ytterligare ett par år innan fler skolor följde efter Brinellymnasiet. Det var Knut Hahngymnasiet i Ronneby och Klippans gymnasieskolor som 2014 införde slumpvisa drogtester. I samarbete med Narkotikafri Skola har de utvecklat den modell som blivit den standard som flertalet skolor därefter tillämpar.

Läs hela inlägget »

I år fyller CAN:s skolundersökning 50 år. På CAN:s hemsida kan man ta del av rapporter och material för 2021 års undersökning samt läsa om vad undersökningen betyder för olika parter bland annat för Narkotikafri Skola.

Skolundersökningens kunskap kommer till stor användning i arbetet med verksamheten Narkotikafri Skola, berättar Staffan Hübinette, som är rådgivare och föreläsare i verksamheten.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: